• mediaminor

Porciunkula a sv. Maximilián


Vo štvrtok 2. augusta sme oslávili Sviatok Panny Márie Anjelskej z Porciunkuly. Je to milostivý deň, keď môžme vďaka príhovoru sv. Františka z Assisi získať vo františkánskych, katedrálnych a farských kostoloch úplné odpustky.

Pozvanie na slávnosť Porciunkuly v Karlovej Vsi prijal bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.Vo svojej homílii priblížil veriacim históriu tohto malého kostolíka pri Assisi, ktorý sv. František po svojom obrátení vlastnoručne opravil. V ňom František pochopil, k čomu ho Kristus povolal. Zažil tam stretnutie s Kristom, ktorý mu prisľúbil milosť odpustenia pre všetkých, čo tento kostolík navštívia a budú konať pokánie. V Porciunkule prežíval František aj svoje krízy a pokušenia a v nej napokon odovzdal dušu Stvoriteľovi. Otec biskup vysvetlil, čo znamená milosť získania odpustkov a pozval každého veriaceho k osobnej snahe o duchovnú obnovu, lebo Cirkev je tak, ako kostol, zložená z kameňov, ktorými sme my sami.

V úvode slávnosti boli do karloveského kostola prinesené relikvie sv. Maximiliána Kolbeho. Tohto svätca inšpiroval František z Assisi, ktorý pri Porciunkule dovolil prebývať iba tým najhorlivejším rehoľníkom. Maximilián zakladal mariánske centrá, kláštory podľa vzoru Porciunkuly. Pre veriacich, ktorí chcú čo najdokonalejším spôsobom nasledovať Krista, založil mariánske apoštolské hnutie Rytierstvo Nepoškvrnenej (M.I.). Do tohto hnutia patria mnohí veriaci z Karlovej Vsi. Otec Kolbe je zároveň patrónom miestneho bratstva františkánskeho svetského rádu.

Foto: M. Šimko