• mediaminor

Návšteva z USA


V nedeľu 23. júna sme v Kostole sv. Františka z Assisi v Karlovej Vsi ďakovali za 25 rokov kňazskej služby otca Petra Sarnického. Otec Peter Sarnicki pôsobil v našej bratislavskej farnosti v rokoch 1996 – 2003. Dva roky bol správcom našej farnosti. Rád na čas medzi nami spomína. V súčasnosti pôsobí v kláštore v Algonquin (USA). V ďalšej kňazskej službe mu vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania!

#jubileum #kňazstvo #PeterSarnicki #USA