• mediaminor

Návšteva z USA


V nedeľu 23. júna sme v Kostole sv. Františka z Assisi v Karlovej Vsi ďakovali za 25 rokov kňazskej služby otca Petra Sarnického. Otec Peter Sarnicki pôsobil v našej bratislavskej farnosti v rokoch 1996 – 2003. Dva roky bol správcom našej farnosti. Rád na čas medzi nami spomína. V súčasnosti pôsobí v kláštore v Algonquin (USA). V ďalšej kňazskej službe mu vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania!

#jubileum #kňazstvo #PeterSarnicki #USA

Rímskokatolícka cirkev  

Farnosť sv. Michala Archanjela

Námestie sv. Františka 4, 841 04 Bratislava

tel.:  02/65 426 860

e-mail: bratislava@minoriti.sk

Účet: SK 40 0900 0000 0050 3298 4545

Ochrana osobných údajov

Napíšte nám

  • Facebook Social Icon