• mediaminor

Májová omša pre rodiny


V piatok 24. mája bude v Kostole sv. Františka o 18:00 hod.

Sv. omša pre rodiny

Srdečne vás pozývame!

Po jej skončení bude spoločné agapé, na ktoré môžete priniesť nejaké chutné dobroty.

Súťaž

Deti, ktoré chcú vyhrať peknú cenu,

môžu nakresliť kyticu pre Pannu Máriu

#Omšaprerodiny #máj #2019 #farnosťsvMichala