• br. jozef

Januárová omša pre rodiny


V piatok 18. januára sme v Kostole sv. Františka slávili ďalšiu omšu pre rodiny. V katechéze určenej manželom a rodičom sme hovorili o odpúšťaní a uzdravovaní rán, ktoré spôsobil v našich rodinách hriech. Deti priniesli na sv. omšu domácu úlohu: zaspomínali si na vianočné sviatky a nakreslili ich rodinu pri vianočnom stromčeku. Dvoch výhercov sme odmenili peknou knihou. Napokon sme sa pri krátkej adorácii spoločne pomodlili modlitbu za uzdravenie v rodinách. Po skončení sv. omše sme sa stretli na pohostení - agapé, ktoré predĺžilo večer o ďalšie vzácne momenty, pri ktorých sa navzájom lepšie spoznávame.

Ďalšia sv. omša pre rodiny bude v Kostole sv. Františka v piatok 15. februára.

Viac fotografií zo sv. omše pre rodiny nájdete na facebookovej stránke našej farnosti:

#Omšaprerodiny #rodina #modlitba #uzdravenie #odpustenie