• mediaminor

Februárová omša pre rodiny


V piatok 15. februára bola v Kostole sv. Františka z Assisi ďalšia sv. omša pre rodiny. Počas nej sme sa v katechéze zamýšľali nad tým, prečo Boh dovolil človekovi zhrešiť. Páter Jozef hovoril, že sloboda je nevyhnutná pre to, aby človek mohol milovať. Boh je preto ochotný podstúpiť aj riziko, že ho odmietneme a staneme sa zlými. Dokáže vložiť do svojich plánov aj možnosť, že ľudia sa niekedy rozhodnú nesprávne a budú konať zlo. Láska robí zraniteľným toho, kto miluje i toho, kto chce byť milovaný. Páter Jozef podotkol, že sloboda človeka je Bohom chcená a chránená, pretože kým ju človek má, vždy sa ešte môže vo svojom živote rozhodnúť pre lásku.

Spomedzi detí, ktoré za domácu úlohu kreslili rehoľníkov, sme vylosovali dvoch výhercov peknej knihy. Pripomenuli sme im, že február je mesiac zasväteného života a za rehoľníkov a rehoľníčky sa tiež treba modliť. Počas celého večera nás sprevádzali hudobníci zo Spoločenstva Dobrého pastiera. Stretnutie sme zakončili spoločným pohostením pre všetkých, agapé. Viac fotografií nájdete na facebooku.

foto: M. Šimko

#Omšaprerodiny #rodina #modlitba #katechéza