• mediaminor

Februárová omša pre rodiny


V piatok 15. februára bola v Kostole sv. Františka z Assisi ďalšia sv. omša pre rodiny. Počas nej sme sa v katechéze zamýšľali nad tým, prečo Boh dovolil človekovi zhrešiť. Páter Jozef hovoril, že sloboda je nevyhnutná pre to, aby človek mohol milovať. Boh je preto ochotný podstúpiť aj riziko, že ho odmietneme a staneme sa zlými. Dokáže vložiť do svojich plánov aj možnosť, že ľudia sa niekedy rozhodnú nesprávne a budú konať zlo. Láska robí zraniteľným toho, kto miluje i toho, kto chce byť milovaný. Páter Jozef podotkol, že sloboda človeka je Bohom chcená a chránená, pretože kým ju človek má, vždy sa ešte môže vo svojom živote rozhodnúť pre lásku.

Spomedzi detí, ktoré za domácu úlohu kreslili rehoľníkov, sme vylosovali dvoch výhercov peknej knihy. Pripomenuli sme im, že február je mesiac zasväteného života a za rehoľníkov a rehoľníčky sa tiež treba modliť. Počas celého večera nás sprevádzali hudobníci zo Spoločenstva Dobrého pastiera. Stretnutie sme zakončili spoločným pohostením pre všetkých, agapé. Viac fotografií nájdete na facebooku.

foto: M. Šimko

#Omšaprerodiny #rodina #modlitba #katechéza

Rímskokatolícka cirkev  

Farnosť sv. Michala Archanjela

Námestie sv. Františka 4, 841 04 Bratislava

tel.:  02/65 426 860

e-mail: bratislava@minoriti.sk

Účet: SK 40 0900 0000 0050 3298 4545

Ochrana osobných údajov

Napíšte nám

  • Facebook Social Icon