• mediaminor

Októbrová omša pre rodiny


V piatok 26. októbra sme slávili druhú tohtoročnú sv. omšu pre rodiny. V Kostole sv. Františka odznela katechéza pre manželov, v ktorej páter Jozef podotkol, že biblická správa o stvorení človeka je nerozlučne spojená s rozprávaním o pôvode manželstva. Vysvetlil, že muž a žena sú podľa Svätého písma jedno jediné stvorenie predurčené pre radosť a lásku. Staroveká mytológia učí, že všetky veci v kozme sú stvorené zo štyroch základných prvkov: oheň, voda, zem a vzduch. V Adamovi chýbal oheň, preto bol smutný a neúplný, hoci mu Boh položil k nohám celý svet. Adam sa rozžiaril šťastím v momente, keď uvidel Evu. Divné biblické pomenovanie "muž" a "mužena" (v originálnom jazyku išš a iššáh), pripomína skutočne hebrejské slovo označujúce oheň (éšš). Muž a žena sú stvorení pre lásku a jednotu, v ktorej nachádza ľudské stvorenie svoj zmysel a úplnosť. Počas sv. omše nás piesňami chvál sprevádzali mladí manželia Michal a Pia Krucinovci, ktorí po skončení eucharistie predniesli aj svoje svedectvo o manželskej láske. V závere sv. omše deti prezentovali ich domácu úlohu. Z tých, ktorí nakreslili rodinu a kostol, sme vylosovali výhercov krásnych kníh. Na záver sv. omše bol obrad požehnania rodín.

Každá rodina si pred odchodom z kostola odniesla domov obálku, do ktorej nalepí svoju fotografiu a napíše niečo o sebe. Na začiatku adventu si potom jednotlivé rodiny vylosujú inú rodinu, za ktorú sa budú počas príprav na Vianoce spoločne modliť. Najbližšia sv. omša pre rodiny bude v Kostole sv. Františka 30. novembra o 18.00 hod.

Foto: M. Šimko

#Omšaprerodiny #rodina #modlitba #deti #fotogaléria