SEPT.

15

Sedembolestná Panna Mária

18:00

Kostol sv. Františka

SEPT.

29

Sv. Michal patrón farnosti

18:00

04

OKT.
Slávnosť sv. Františka

18:00

Kostol sv. Františka

  • mediaminor

Slávili sme Porciunkulu


V piatok 2. augusta sme o 18.00 hod. v Kostole sv. Františka z Assisi oslávili Sviatok Panny Márie Anjelskej z Porciunkuly. V tento deň môžeme v kláštorných kostoloch františkánskeho rádu ako aj vo všetkých katedrálnych a farských kostoloch získať úplné odpustky.

Slávnostným kazateľom večernej sv. omše bol páter Lucián Mária Bogucki, novozvolený provinciálny kustód rehole minoritov na Slovensku. Ten v homílii priblížil veriacim vzťah sv. Františka k malému kostolíku pri Assisi, ktorý Boh obdaril veľkými milosťami. Synom sv. Františka, ktorí majú byť v tomto svete pútnikmi a cudzincami, nie je dovolené viazať sa na žiadne konkrétne miesto. Jediným miestom, ku ktorému sú františkáni priviazaní, je táto malá časť zeme, ktorú sv. František vyhlásil za "matku a hlavu" všetkých kostolov ním založeného rádu.

Foto: D. Tomová

#porciunkula #odpust #odpustky #kustód #LuciánMáriaBogucki

Rímskokatolícka cirkev  

Farnosť sv. Michala Archanjela

Námestie sv. Františka 4, 841 04 Bratislava

tel.:  02/65 426 860

e-mail: bratislava@minoriti.sk

Účet: SK 40 0900 0000 0050 3298 4545

Ochrana osobných údajov

Napíšte nám

  • Facebook Social Icon