• br. Jaroslav

Minoriti pozývajú na duchovnú obnovu


Ak si mladým človekom, ktorý vo svojom srdci spoznáva a objavuje túžbu darovať svoj život Bohu, príď na pôstnu duchovnú obnovu do minoritského kláštora v Spišskom Štvrtku.

Bratia minoriti pozývajú chlapcov od 17 rokov do Spišského Štvrtku na trojdňové stretnutie, ktorého témou je: "Odhalenie kríža v našom živote". Uskutoční sa v dňoch 29. – 31. marca 2019. Duchovná obnova začne v piatok pobožnosťou krížovej cesty vo farskom kostole o 17.30 hod. Skončí sa nedeľným obedom. Ďalšie informácie a prihlasovanie na adrese: povolanie@minoriti.sk

#duchovnaobnova #SpišskýŠtvrtok #povolanie #minoriti