• br. Jaroslav

Minoriti pozývajú na duchovnú obnovu


Ak si mladým človekom, ktorý vo svojom srdci spoznáva a objavuje túžbu darovať svoj život Bohu, príď na pôstnu duchovnú obnovu do minoritského kláštora v Spišskom Štvrtku.

Bratia minoriti pozývajú chlapcov od 17 rokov do Spišského Štvrtku na trojdňové stretnutie, ktorého témou je: "Odhalenie kríža v našom živote". Uskutoční sa v dňoch 29. – 31. marca 2019. Duchovná obnova začne v piatok pobožnosťou krížovej cesty vo farskom kostole o 17.30 hod. Skončí sa nedeľným obedom. Ďalšie informácie a prihlasovanie na adrese: povolanie@minoriti.sk

#duchovnaobnova #SpišskýŠtvrtok #povolanie #minoriti

Rímskokatolícka cirkev  

Farnosť sv. Michala Archanjela

Námestie sv. Františka 4, 841 04 Bratislava

tel.:  02/65 426 860

e-mail: bratislava@minoriti.sk

Účet: SK 40 0900 0000 0050 3298 4545

Ochrana osobných údajov

Napíšte nám

  • Facebook Social Icon