• mediaminor

Nekrológ: Jozef Bartkovjak


„Veríme, že náš zosnulý otec je aj po smrti v dobrých rukách u nebeského Otca, v ktorého veril a ktorý ho chránil a viedol, a obdaril ho mnohými dobrodeniami.“ Tieto slová vyslovil páter Jozef Bartkovjak SJ v piatok 24. augusta pri poslednej rozlúčke s jeho otcom, naším farníkom a priateľom, pánom Jozefom Bartkovjakom, ktorého si Pán života povolal k sebe vo veku 82 rokov, zaopatreného sviatosťami, v sobotu 18. augusta 2018.

Pán Jozef Bartkovjak sa narodil 21. februára 1936 v Rabči na Orave v rodine Jána Bartkovjaka a Heleny, rodenej Čeľadinskej, ako tretí v poradí z piatich súrodencov. Jeden brat im zomrel ešte v detstve. V roku 1948 sa celá rodina presťahovala z Oravy na Žitný ostrov, do obce Sokolce v okrese Komárno. Jozef mal vtedy 12 rokov. Druhú časť detstva prežil v Sokolciach, neďaleko Čalova.

Bol šikovným študentom. Vyštudoval Strednú priemyselnú školu strojnícku v Bratislave. Neskôr študoval na Vysokej škole technickej v Prahe, ČVUT, študoval najprv v odbore strojníctvo. Neskôr, už popri zamestnaní, získal titul inžiniera elektrotechniky na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. Pracoval najskôr v Prahe na Barrandove v optickom laboratóriu filmového priemyslu, potom dlhé roky, až do 75 rokov, v Bratislave na Ústave merania a meracej techniky SAV ako vedecký pracovník. Ako pracovník oddelenia pneumometrie sa špecializoval najmä na vývoj nových lekárskych meracích prístrojov výkonnosti dýchacieho systému. Jedným z nich je pneumotachograf, ktorý vyvinuli spolu s kolegami z Ústavu merania.

S manželkou Rozáliou, za slobodna Filovou, sa zoznámil v Bratislave a vzali sa v roku 1968. Svadbu mali v Leopoldove, jej rodisku. Vychovali štyri deti: Petra, Jozefa, Mariana a Máriu. V máji 2018 manželia Bartkovjakovci spolu so štyrmi deťmi, štyrmi vnúčatami a ďalšou rodinou oslávili zlatú svadbu.

Náš zosnulý priateľ sa hlásil k viere aj v období tvrdej diktatúry. V ťažkých časoch boli s manželkou členmi rodinného spoločenstva, ktoré im dodávalo silu viesť svoju rodinu cestou evanjelia. Kostol sv. Františka v Karlovej Vsi bol pre pána Bartkovjaka ako druhým domovom. Kým vládal, bol jeho každodenným návštevníkom a spolu s manželkou Rozáliou sa vytrvalo a aktívne zapájali do života farnosti. Aj posledné mesiace svojho života prežil zbožne, sprevádzaný sviatostnou posilou. Posledná rozlúčka bola plná viery a vďaky Pánu Bohu i mnohým ľuďom, ktorí boli súčasťou jeho života. Nech mu dá milosrdný Boh pokojný odpočinok a večnú radosť zo spoločenstva svätých.

#nekrológ #JozefBartkoviak