• br. Tomáš

Nedeľa pre rodinu


V predvianočnom čase, v nedeľu 2. decembra 2018, sa v Bratislave – Karlovej Vsi uskutočnilo ďalšie stretnutie z rady Nedieľ pre rodinu. V priestoroch farského centra pre rodinu by sme sa nezmestili a preto sme využili školskú jedáleň a ďalšie priestory Spojenej školy sv. Františka.

V jedálni prebiehali prednášky, najmenšie deti pod dohľadom dobrovoľníčok sa hrali a vyrábali pohľadnice v priestoroch Centra, a staršie deti využívali telocvičňu. V prestávkach sme sa schádzali v kaviarni Gospelcafé, ktoré pre nás mimoriadne otvorilo svoju prevádzku. Spoločný nedeľný čas sme začali v Kostole sv. Františka eucharistiou, ktorej predsedal páter Tomáš Lesňák. On tiež dával prednášky, ktoré nasledovali a boli zamerané na tému vďačnosti a postoja proexistencie v životnej skúsenosti rodičov. O obed sa postarala pani Gizka so svojim tímom. Popoludní mohli deti navštíviť dopravné múzeum.

Do svojich domovov sme sa rozišli až neskoro popoludní. Touto cestou chceme poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa venovali našim deťom a umožnili nám povenovať sa sebe, vypočuť si niečo užitočné a obnoviť sa pre každodenný životný zápas. Chceme tiež poďakovať Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za finančný príspevok na podporu týchto stretnutí pre rodiny z Karlovej Vsi, ktorých cieľom je upevňovať rodičovskú identitu, budovať rodinné vzťahy a aj širšie spoločenstvo, rozvíjajúc vzťahy medzi jednotlivými rodinami.

#nedeľaprerodinu