SEPT.

15

Sedembolestná Panna Mária

18:00

Kostol sv. Františka

SEPT.

29

Sv. Michal patrón farnosti

18:00

04

OKT.
Slávnosť sv. Františka

18:00

Kostol sv. Františka

  • br. jozef

O bezmocnom kráľovi


Pilát sa spýtal Ježiša: „Si židovský kráľ?“ Ježiš odpovedal: „Hovoríš to sám od seba, alebo ti to iní povedali o mne?“ Pilát odvetil: „Vari som ja Žid? Tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali. Čo si vykonal?“ Ježiš povedal: „Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je stadiaľto.“ Pilát mu povedal: „Tak predsa si kráľ?“ Ježiš odpovedal: „Sám hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas.“

Jn 18, 33b-37

Celé Jánovo evanjelium má charakter súdu. Zaznievajú svedectvá o Ježišovi a jeho skutkoch. Ty, čitateľ, si sudca, ktorý sa mu nakoniec môže pokloniť, alebo ho môže zniesť zo svojho sveta. Epizódou s Pilátom v Jánovom evanjeliu vrcholí súdny proces. Bezmocný a ponížený Ježiš je odsúdený na smrť.

Nikto na svete si nepredstavuje víťazný pochod kráľa ako krížovú cestu. Na tomto svete môže byť totiž kráľom iba ten, koho ľudia za kráľa uznajú a zveria mu aj moc. Kristus ale nie je kráľom preto, že získal moc. Je kráľom, lebo sa jej vzdal. „V Kristovi je Boh vo svete nemohúci a slabý. A len takto zostáva medzi nami a pomáha nám. Kristus nám nepomáha silou svojej všemohúcnosti, ale silou svojho utrpenia“, hovorieval Dietrich Bonhoeffer, evanjelický teológ, ktorého pre vieru v Krista popravili nacisti.

Premýšľaj: je v tebe niečo silnejšie ako túžba po moci a cti? Máš v sebe niečo ešte mocnejšie ako túžbu po uznaní či úspechu? (...) V niektorých z nás je ešte mocnejšou ako toto všetko túžba po láske. Ak v tebe tiež víťazí, tak chápeš, prečo je najmocnejším mužom na svete ukrižovaný Boh.

#NedeľaKristaKráľa #kázeň #homília #34nedeľavrokub

Rímskokatolícka cirkev  

Farnosť sv. Michala Archanjela

Námestie sv. Františka 4, 841 04 Bratislava

tel.:  02/65 426 860

e-mail: bratislava@minoriti.sk

Účet: SK 40 0900 0000 0050 3298 4545

Ochrana osobných údajov

Napíšte nám

  • Facebook Social Icon