• mediaminor

Marcová omša pre rodiny


V piatok 22. marca sme mali v karloveskej farnosti opäť deň modlitieb za naše rodiny. Pri večernej sv. omši ďakoval jeden manželský pár za 55 rokov spoločného života. Okrem toho sme sa spoločne modlili za tých, ktorí nám v rodinách ublížili. Táto modlitba bola podobná gestu Krista, ktorého poníženie slúžilo na spásu i tým, čo ho ukrižovali.

Páter Jozef v homílii podotkol, že biblické dejiny spásy sú dejinami ľudskej rodiny, v ktorej sa udialo veľa neprávostí. Príkladom bol príbeh Jakubovho syna Jozefa. Bratia ho znenávideli a predali za otroka do Egypta. Jozef sa tam však stal bohatým a vplyvným mužom. Jeho príbeh sa končí aktom milosrdenstva: Jozef sa zrieka práva na pomstu, odpúšťa príbuzným a zachráni ich od biedy a hladu.

Pred slávením eucharistie sme sa modlili pobožnosť krížovej cesty. Deti namaľovali obrázky s motívmi jednotlivých zastavení. Dvoch usilovných sme vylosovali a odmenili krásnou knihou. Po sv. omši zaznelo vzácne svedectvo manželov Zuzky a Ferka Stankovcov. Nasledovalo spoločné agapé. Mnohí z nás sa následne vybrali na celonočnú krížovú cestu.

#Omšaprerodiny #marec #fotogaléria #modlitba