• mediaminor

Májová omša pre rodiny


V piatok 24. mája sme v Kostole sv. Františka slávili májovú sv. omšu pre rodiny. Hovorili sme o svätcoch, ktorí úplne zmenili nepríjemné a nehostinné prostredie, ak sa z Božej vôle dostali na "pekelné" miesta. Vo svojom srdci nosili nebo a dokázali ho priniesť aj medzi trpiacich ľudí. Medzi nimi vynikla predovšetkým Panna Mária.

Deti na sv. omšu priniesli kytice, ktoré jej nakreslili. Za odmenu sme vylosovali troch malých pastierikov z Fatimy. Domov si odniesli knihu o fatimských zjaveniach a jeden z nich aj sošku Panny Márie. Po sv. omši bolo spoločné agapé.

Foto: M. Šimko

#Omšaprerodiny #máj