• mediaminor

Kvetná nedeľa 2020


Bratia karloveskej komunity slávili obrady Kvetnej nedele pri zatvorených dverách kostola, ale v spojení s celým farským spoločenstvom. Obradom, ktoré sa začali o 10.00 hod. predsedal kustód a zároveň správca farnosti sv. Michala v Karlovej Vsi páter Lucián M. Bogucki. Požehnal palmové ratolesti, ktoré pripravil páter Adam zodpovedný za kvetinovú záhradu nášho kláštora, a bahniatka, ktoré priniesli niektorí veriaci.

Aj keď Kostol sv. Františka zíval prázdnotou, v našich kňazských srdciach sme niesli všetkých veriacich našej farnosti, ktorým vyprosujeme požehnané prežitie Veľkého týždňa.

Text: lmb; foto: archiv OFMConv.


Viac foto:https://minoriti.sk/aktuality/bratislava/9885-bratislava-kvetna-nedela