• mediaminor

Koledovanie 2020

Aj tieto Vianoce sa naša farnosť zapojila do koledovania s Dobrou novinou. Nakoľko nám však situácia nedovolila koledovať zúčastneným rodinám osobne, vymysleli sme si online alternatívu. Posolstvo narodenia malého Ježiška sme teda odovzdávali „na diaľku“. Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli zapojiť do tejto tradično-netradičnej formy pomoci.

Ponúkame vám video z takéhoto online koledovania, aby sme vám priniesli dobrú novinu o betlehemskej radosti. Budeme radi, ak sa rozhodnete podporiť toto dlhoročné dielo pomoci Afrike. Prispieť sa tento rok dá priamo na účet Dobrej noviny: SK77 1100 0000 0029 4045 7894, variabilný symbol: VS2012100075

Noviny Dobrej noviny si budete môcť zobrať v kostole v najbližších dňoch.

Ďakujeme :)


Alžbetka Čupková