• mediaminor

Program Karloveských hodov


Srdečne vás pozývame osláviť sviatok sv. Michala archanjela, nebeského patróna a ochrancu našej farnosti.

PROGRAM LITURGICKÝCH SLÁVENÍ

V KOSTOLE SV. MICHALA

Piatok 28. 9. 2018 Sv. omše o 6.45; 18.00 hod.

Po večernej sv. omši sa spoločne presunieme ku krížu na začiatku Karlovej Vsi, na Svrčiu ulicu, kde posvätíme obnovený kríž, obnovíme si svoje krstné sľuby a budeme sa spoločne modliť za zosnulých Karlovešťanov.

Sobota 29. 9. 2018 Sviatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov. Sv. omša o 18.00 hod.

Nedeľa 30. 9. 2018 Sv. omše o 10.00; 19.00 hod. Slávnostná hodová sv. omša o 11.30 hod.

Slávnostný kazateľ: dp. Vladimír Mikulec

#hody #Karloveskéhody #KostolsvMichala #farnosťsvMichala #patrón #burčiak