• mediaminor

Program Karloveských hodov


Srdečne vás pozývame osláviť sviatok sv. Michala archanjela, nebeského patróna a ochrancu našej farnosti.

PROGRAM LITURGICKÝCH SLÁVENÍ

V KOSTOLE SV. MICHALA

Piatok 28. 9. 2018 Sv. omše o 6.45; 18.00 hod.

Po večernej sv. omši sa spoločne presunieme ku krížu na začiatku Karlovej Vsi, na Svrčiu ulicu, kde posvätíme obnovený kríž, obnovíme si svoje krstné sľuby a budeme sa spoločne modliť za zosnulých Karlovešťanov.

Sobota 29. 9. 2018 Sviatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov. Sv. omša o 18.00 hod.

Nedeľa 30. 9. 2018 Sv. omše o 10.00; 19.00 hod. Slávnostná hodová sv. omša o 11.30 hod.

Slávnostný kazateľ: dp. Vladimír Mikulec

#hody #Karloveskéhody #KostolsvMichala #farnosťsvMichala #patrón #burčiak

Rímskokatolícka cirkev  

Farnosť sv. Michala Archanjela

Námestie sv. Františka 4, 841 04 Bratislava

tel.:  02/65 426 860

e-mail: bratislava@minoriti.sk

Účet: SK 40 0900 0000 0050 3298 4545

Ochrana osobných údajov

Napíšte nám

  • Facebook Social Icon