• mediaminor

Formačné stretnutie M.I. a RB


V utorok 8. mája sme sa stretli na formačnom stretnutí pre rytierov Nepoškvrnenej a členov Ružencového bratstva. Stretnutie viedol p. Jozef Sukeník, národný asistent M.I. Formačnú prednášku venoval Loretánskej Panne Márii, ktorá je po celom svete známa ako „Čierna Madona“.

Páter Jozef hovoril o stredovekých legendách i moderných vedeckých poznatkoch, ktoré spájajú Domček Panny Márie v talianskom Lorete s pôvodným obydlím, v ktorom kedysi žila Svätá rodina v Nazarete. Dozvedeli sme sa, že v stredovekej teológii má stvárňovanie obrazu Ježišovej Matky v čiernej farbe hlboký význam. Korení v mystickej interpretácii biblických textov, k akej sa prikláňali mnísi z prostredia teologickej školy sv. Bernarda z Clairvoix. Loretánsky domček, do ktorého putoval v roku 1930 aj sv. Maximilián Mária Kolbe, je veľkou inšpiráciou pre rytierov Nepoškvrnenej, lebo oni chcú byť tými najvernejšími učeníkmi, ktorí pod krížom dostali Máriu za svoju Matku, a prijímajú ju do svojho vlastnému domu rozhodujúc sa pre život v jej blízkosti a v jej službe.

Po formačnej prednáške sa spustila silná búrka, počas ktorej sme už kľačali pred Najsvätejšou sviatosťou a spievali loretánske litánie. Po nich sme obnovili svoje rytierske zasvätenie sa Nepoškvrnenej Panne Márii podľa vzoru sv. Maximiliána M. Kolbeho. Svätú omšu celebroval p. Martin Mária Kollár, bývalý národný asistent M.I. Vo svojej homílii pripomenul, že v týchto dňoch si pripomíname sté výročie kňazskej vysviacky sv. Maximiliána.

Viac informácií o Rytierstve Nepoškvrnenej (M.I.) nájdeš na www.kolbeweb.sk

#MI #rytierstvonepoškvrnenej #loretánskelitánie #Duchovnáobnova #ružencovebratstvo #MaximiliánKolbe