• mediaminor

Farský ples 2020


K tradícii farského spoločenstva v Bratislave Karlovej Vsi patria aj farské plesy v karnevalovom období. Podobne bolo v tomto roku v sobotu 18. januára s tým rozdielom, že tohtoročný ples sa nekonal v priestoroch Kamel Klubu (Karloveské centrum kultúry), ale v UPeCe (Univerzitné pastoračné centrum) na Starých Gruntoch.

Farský ples 2020 otvoril nový správca karloveskej farnosti páter Lucián M. Bogucki, OFMConv., ktorý privítal vyššie 170 účastníkov spoločnej zábavy na čele s vicestarostom mestskej časti p. Branislavom Zahradníkom a jeho manželkou. Následne poďakoval všetkým organizátorom tohto podujatia i účinkujúcim. O živú hudbu sa postarala rómska skupina Lomnické Čháve.

Neodlučiteľnou atrakciou farských plesov je tombola, ktorej hlavnou cenou bol televízor darovaný starostkou Karlovej Vsi. Výťažok z tomboly vo výške 1542 euro poputoval do Útulku sv. Františka v Levoči.


Text. lmb; foto: Miroslav Šimko