• mediaminor

Obnova s Eliasom Vellom


Pozývame vás na farskú duchovnú obnovu o jednote

ktorú v Kostole sv. Františka povedie

v dňoch 12. - 14. júna 2018 minorita z Malty,

známy teológ, publicista a exorcista

ELIAS VELLA

Program

Utorok 12. júna 2018

8.30 Chvály

9.30 Prednáška

Prestávka

11.30 Prednáška

17.00 Chvály a modlitba sv. ruženca

18.00 Svätá omša

Eucharistická adorácia s pátrom E. Vellom

Streda 13. júna 2018

8.30 Chvály

9.30 Prednáška

Prestávka

11.30 Prednáška

17.00 Chvály a modlitba sv. ruženca

18.00 Svätá omša s modlitbami za uzdravenie, oslobodenie, vyliatie Ducha

Pobožnosť k sv. Antonovi

Štvrtok 14. júna 2018

8.30 Chvály

9.30 Svätá omša

požehnanie vody, soli, olivového oleja

#eliasvella #program #duchovnaobnova