• mediaminor

Ekumenické stretnutie


V utorok 20. marca sa v evanjelickom kostole v Dúbravke stretli katolícki a evanjelickí veriaci na Svetovom dni ekumenických modlitieb. K rodinám, z ktorých mnohé sú konfesijne zmiešané, sa pridali aj duchovní otcovia a kazatelia - duchovní pastieri oboch vyznaní.

Ekumenické modlitby, ktoré v tento deň vedú ženy, pripravili kresťanky z juhoamerického štátu Surinam. Krajina, ktorá bola do roku 1975 holandskou kolóniou, je národnostne a konfesijne veľmi zmiešaná. Meditáciu nad Božím slovom predniesol Daniel Plett, protestantský kazateľ pochádzajúci zo Surinamu, ktorý žije a pracuje na Slovensku. Pozval nás k modlitbe za pravú slobodu ducha pre obyvateľov jeho vlasti, ktorá je vo viacerých oblastiach veľmi skúšaná.

Na počiatku stretnutia odznel biblický text o stvorení sveta z knihy Genezis. Potom rezonovala v modlitbách najmä téma ochrany životného prostredia. Ekologická stabilita Surinamu je závažne narušená sebeckými a bezohľadnými zásahmi človeka zaslepeného ekonomickými záujmami. Globálny ekologický problém nie je len politickou témou. Je aj otázkou ľudského svedomia a základného pohľadu na svet, ktorý je podľa biblického posolstva Božím darom a výzvou pre človeka, ktorého Boh povolal, aby ho obrábal a strážil. Otec Karol Moravčík v krátkom príhovore na záver stretnutia podotkol, že samotný pápež František vyzval vo svojej encyklike Laudato si všetkých ľudí celého sveta, aby obnovili svoj vzťah k planéte Zem, ktorá je naším spoločným domovom.

#ekumenizmus #Dúbravka #Surinam