• Monika Vaneková

Duchovná obnova žien


V dňoch 14. - 16. decembra 2018 sa až 16 matiek z našej farnosti odhodlalo na vcelku odvážny krok dôvery: počas tretieho adventného víkendu namiesto upratovania opustili svoje domovy, šestnástich manželov, a šesťdesiatjeden detí a vydali sa upratovať ten dôležitejší príbytok, ba chrám Ducha Svätého – seba :-).

Inšpiráciou im pri tom bolo päť dokumentov Jána Pavla II o ženách a najmä myšlienky jeho dlhoročnej blízkej priateľky Poľky Wandy Poltawskej pretavené slovami pátra Tomáša Lesňáka.

Aspoň trošku poodhalený génius srdca ženy... akými sme povolané byť... skrze nás muž môže spoznať svoju dôstojnosť, kým je... a len vtedy je žena šťastná, keď ho vidí pri sebe rásť, rozvíjať sa.... náš vlastný rozvoj ide cez pomoc druhým... slúžiť životu a človeku je naše povolanie, nie poníženie... naše očakávania = istý zdroj frustrácie... našou úlohou je vychovávať každého človeka, ktorého stretáme, no na 1. mieste seba. :-) Čiže sa nemusíme až tak trápiť výchovou detí, ale najmä sebou, aké sme.... sväté ženy vychovávajú sväté deti... tie len odkukávajú od nás. :-)

Veru, bude o čom ešte rozmýšľať... A najmä sa znovu zaľúbiť do hrocha. :-)

Bohu vďaka za tento čas.

#Duchovnáobnova #ženy #TomášLesňák