• mediaminor

Pozvánka na Deň priateľstva


Priateľov sv. Františka z Assisi a sv. Cecílie srdečne pozývame na malú oslavu veľkého priateľstva Spojenej školy sv. Františka z Assisi a Základnej umeleckej školy sv. Cecílie.

Veternicova 20

4. októbra 2018

16:00 – 17:00

Pozvaní sú najmä deti a ich rodičia, pani učiteľky a pani vychovávateľky z našich škôl na V20. Popri hudobnom a tanečnom programe na školskom dvore na V20 vás čaká občerstvenie. Potom sme pozvaní na slávnostnú sv. omšu do kostola sv. Františka z Assisi o 18:00.

Chceme sa tak pridať k našim bratom minoritom a prejaviť radosť z dobra a priateľstva, ktoré nám odkázal náš patrón, sv. Fratišek.

Tešíme sa na Vás

vedenie Spojenej školy sv. Františka z Assisi a ZUŠ sv. Cecílie


Rímskokatolícka cirkev  

Farnosť sv. Michala Archanjela

Námestie sv. Františka 4, 841 04 Bratislava

tel.:  02/65 426 860

e-mail: bratislava@minoriti.sk

Účet: SK 40 0900 0000 0050 3298 4545

Ochrana osobných údajov

Napíšte nám

  • Facebook Social Icon