• mediaminor

Decembrová omša pre rodiny


Decembrovú svätú  omšu pre rodiny v Karlovej Vsi slúžil správca farnosti Devín, Mons. Marián Gavenda. Prihovoril sa nám na tému novosti v živote. S krásnym osobným svedectvom potom vystúpili Viera a Martin Rozinajovci a deti predstavili svoje dielka - jasličky pre Ježiška. Na záver svätej omše Mons. Gavenda osobitne požehnal  prítomné tehotné ženy a všetkým nám udelil požehnanie s relikviami sv. Jána Pavla II.