• mediaminor

Decembrová omša pre rodiny


Decembrovú svätú  omšu pre rodiny v Karlovej Vsi slúžil správca farnosti Devín, Mons. Marián Gavenda. Prihovoril sa nám na tému novosti v živote. S krásnym osobným svedectvom potom vystúpili Viera a Martin Rozinajovci a deti predstavili svoje dielka - jasličky pre Ježiška. Na záver svätej omše Mons. Gavenda osobitne požehnal  prítomné tehotné ženy a všetkým nám udelil požehnanie s relikviami sv. Jána Pavla II.
Rímskokatolícka cirkev  

Farnosť sv. Michala Archanjela

Námestie sv. Františka 4, 841 04 Bratislava

tel.:  02/65 426 860

e-mail: bratislava@minoriti.sk

Účet: SK 40 0900 0000 0050 3298 4545

Ochrana osobných údajov

Napíšte nám

  • Facebook Social Icon