• M. Šimko

Božie Telo (fotogaléria)


Na Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela Krvi sa konala v našej farnosti tradičná procesia s oltárikmi. Večernej svätej omši predsedal páter Tomáš Lesňák, provinciálny predstavený rehole minoritov na Slovensku.

#fotogaléria #BožieTelo #SlávnosťNajsvätejšiehoKristovhoTelaaKrvi