• mediaminor

Aby sme boli doma, keď príde Boh
V nedeľu 22. 12. 2019 na sv. omši o 11.30 hod. medzi nás nečakane zavítal Mons. Marián Gavenda, farár z neďalekého Devína. Keďže bol medzi nami na svätej omši pre rodiny v piatok 20. 12. 2019, bolo jeho opakovaná prítomnosť medzi nami prekvapením.

Páter Lucián na úvod sv. omše povedal, že prichádzajú sviatky a k tomu patria aj hostia, pretože sviatky bez hostí, to nie sú riadne sviatky. Privítal otca Mariána Gavendu a s humorom jemu vlastným povedal,  keďže sa mu v piatok v našom spoločenstve páčilo, chcel prísť ešte raz, na čo ho páter Lucián pozval, aby prišiel nie jedenkrát, ale hneď dvakrát. Takže Mons. Gavenda bude predsedať ešte aj večernej sv. omši o 18.00 hod.

Súčasne privítal aj pátra Jána z Apoštolskej nunciatúry v Bratislave a tiež aj pátra Ivana Ružičku, ktorý donedávna viedol Slovenskú katolícku misiu v Bruseli a od 1. 8. 2019 je  výkonným sekretárom Konferencie biskupov Slovenska.

Mons. Gavenda hneď v úvode zdôraznil, že táto svätá omša nás môže naladiť doslova už vianočne, nielen emotívne, ale hlavne vnútorne. 

Potom vo svojej homílii venoval veľkú pozornosť liturgickým čítaniam a evanjeliu tejto nedele, s dôrazom na fakt, že Panna naozaj počala a porodila syna a dali mu meno Emanuel. 

A tak starozákonné knihy sa cez Nový zákon premietajú aj do našich dní, do životných situácií každého z nás a majú nám stále čo povedať. Tak ako život Panny Márie a sv. Jozefa neboli len akousi prechádzkou, ale skutočne životom zložitým a neraz aj nebezpečným, tak je to aj s našimi životmi. Panna Mária, milosti plná,  a jej manžel, nám však dávajú ohromný príklad dôvery v Boha a odovzdanosti sa do Jeho vôle.

Treba nám vidieť tú skutočnosť, že neexistujú dva svety, navzájom oddelené. Teda svet pragmatických denných starostí a svet nad nami, kde žijú svätí. Tieto dva svety sú prepojené. Aj blížiace Vianoce budú znamenať, že Boh vstúpi do tohto sveta, do našich reálnych dejín a našich skutočných životov s práve existujúcimi ťažkosťami aj radosťami a naše bežné dejiny sa zrazu menia na dejiny spásy. Ani pre Máriu neboli okolnosti jej života práve ideálne, ale Boh do nich vstúpil. Teda vstupuje aj do dejín, ktoré práve prežívame my.

Keď však dáme na prvé  miesto Boha, tak ako Mária,  všetko ostatné sa v našom živote postupne dá do poriadku a udalosti začnú zapadať jedna do druhej.   

Pre naše žitie je príznačné, že nemáme čas vnímať jeden druhého. Nevnímame sa ako ľudia, ktorí majú svoj svet, svoj život, svoje ťažkosti, či radosti. Pripomenul slová pápeža Františka: „Mať odvahu a riskovať pozrieť sa druhému do očí.“ Taký pohľad totiž znamená, že odhaľujeme aj svoje vnútro.      

Jedno africké príslovie hovorí, že Boh k nám často prichádza na návštevu, len väčšinou nie sme doma.

Prajme a vyprosujme si teda navzájom, aby sme  boli doma, keď príde Boh.