• mediaminor

Karloveské hody (fotogaléria)


V dňoch 28. - 30. septembra sme v našej farnosti slávili Karloveské hody. Tak, ako každý rok, i teraz sme sa v piatok stretli na votívnej sv. omši o tajomstve kríža, po ktorej sme putovali ku krížu na začiatku našej farnosti, aby sme si tam obnovili svoje krstné sľuby. V sobotu a nedeľu sme slávili sv. omšu o archanjeloch Michalovi, Rafaelovi a Gabrielovi. Kazateľom pri hodovej sv. omši bol dp. Vladimír Mikulec, kaplán bratislavskej blumentálskej farnosti.

Piatok 28. 9.

Sobota 29. 9.

Nedeľa 30. 9.

#hody #Karloveskéhody #fotogaléria

Rímskokatolícka cirkev  

Farnosť sv. Michala Archanjela

Námestie sv. Františka 4, 841 04 Bratislava

tel.:  02/65 426 860

e-mail: bratislava@minoriti.sk

Účet: SK 40 0900 0000 0050 3298 4545

Ochrana osobných údajov

Napíšte nám

  • Facebook Social Icon