• mediaminor

3. sv. omša pre rodiny


V piatok 30. novembra o 18.00 hod. budeme v Kostole sv. Františka sláviť tretiu tohtoročnú sv. omšu pre rodiny. Naším hosťom a slávnostným kazateľom bude páter Michal Nižňanský, člen rádu pavlínov pôsobiaci v Národnej bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne.

Na túto sv. omšu môžete priniesť obálku, do ktorej vložíte papier s prosbou o modlitbu (prípadne aj fotku či kresbu vašej rodiny). Každá rodina si vylosuje inú rodinu, za ktorú sa počas adventného obdobia budete spoločne modliť.

Po sv. omši všetkých pozývame na čaj a malé pohostenie (môžete priniesť niečo chutné).