• mediaminor

Príprava adventných vencov


V pred deň adventného obdobia , v sobotu 30 novembra 2019, sa rodičia detí našej farnosti stretli pri vyrábaní adventných vencov. Pri tejto “namáhavej “ práci povzbudzoval páter Lucián, správca farnosti a brat Rafael. Tieto a ďalšie vence boli neskôr požehnané počas nedeľňajšej sv. omše. Požehnané adventné vence si potom deti vzali do svojich domovov. Tento krásny zvyk má v našej farnosti dlhodobú tradíciu.