• mediaminor

Návšteva sv. Mikuláša


Na druhú adventnú nedeľu na detskú sv. omšu prišiel pozdraviť deti aj sv. Mikuláš.