• mediaminor

Akcia: Biť či nebiť?


1. decembra 2019 sa konala pod vedením pátra Tomáša Lesňáka nedeľná škola pre mladé rodiny. Hlavnou myšlienkou prednášky bola téma: Biť či nebiť, muži, ženy a ich deti v bojovom ťažení.

Stretnutie sa začalo sv. omšou v kostole sv. Františka, nasledovali raňajky pre účastníkov a následná prednáška pátra Tomáša, obed a druhá časť prednášky.


Chceme sa tiež poďakovať Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za finančný príspevok vo forme dotácie na podporu týchto stretnutí pre rodiny z Karlovej Vsi, ktorých cieľom je upevňovať rodičovskú identitu, budovať rodinné vzťahy a aj širšie spoločenstvo, rozvíjajúc vzťahy medzi jednotlivými rodinami .