• p. Lucián Bogucki

Bratislava - Karlova Ves: omša pre rodiny


V piatok 18. októbra na spoločnej modlitbe pri sv. omši v kostole sv. Františka v Bratislave – Karlovej Vsi sa stretli početné manželské páry a samotné rodiny. Eucharistii predsedal miestny správca farnosti p. Lucián M. Bogucki, OFMConv., ktorý v homílií sa zameral na misijne účinkovanie kresťanskej rodiny. Vychádzajúc z dokumentu Jána Pavla II. Familiaris consortio, poukázal na to, že misijne účinkovanie rodiny sa začína v jej vnútri. Ďalej „domáca cirkev, oživovaná misionárskym duchom vo svojom vnútri, je povolaná stať sa žiarivým znakom Kristovej prítomnosti a lásky i pre "vzdialených", pre rodiny neveriacich i pre samé kresťanské rodiny, ktoré už nežijú dôsledne podľa svojej viery“, zdôraznil za sv. Janom Pavlom II. páter Lucián. Kazateľ hovoril o rodine ako o mieste, kde sa majú rodiť misijné povolania a tiež poukázal na potrebu takých rodín, ktoré budú hotové ísť ohlasovať Božie slovo aj v misijných krajinách.

Po sv. omši zaznelo dojímavé svedectvo manželov Vlasakových, ktorí krátko po svojej svadbe udali sa na mise do Nairobi v Keni. Prvé v tomto školskom roku karloveské stretnutie rodín sa ukončilo spoločným agapé, kde sa pokračovalo v rozhovoroch v priateľskej atmosfére.

Sväté omše za posvätenie manželských párov a rodín sú už niekoľkoročnou tradíciou v kostole sv. Františka v Bratislave – Karlovej Vsi. V tomto školskom roku sa pravidel

ne budú konať v každý tretí piatok mesiaca o 18.00 hod.