• mediaminor

Odovzdanie Symbolu viery


V stredu 7. marca sme pri večernej liturgii v Kostole sv. Františka odovzdali katechumenom Symbol viery - čiže vyznanie viery. Katechumeni ho dostanú niekoľko týždňov pred krstom a majú sa ho naučiť naspamäť, aby slová viery prenikli hlboko do ich vedomia.

Slovo symbolon sa v gréckom jazyku používa na činnosť, pri ktorej sa viažu dve veci dokopy. Ide o niečo, čo ľudí alebo veci spája. Opakom gréckeho slova symbolon je iný grécky výraz - diabolon. Slovo symbolon označovalo v starovekom svete aj polovicu rozlomenej veci (napríklad pečate), ktorá slúžila ako poznávací znak. Rozlomené časti sa prikladali k sebe, aby sa overila totožnosť nositeľa.

Páter Jozef katechumenom v homílii povedal: Prijmite od nás Symbol viery a urobte všetko preto, aby vás táto viera spojila a navždy zviazala s našim spoločenstvom. Nech sa táto rozlomená pečať vtlačí hlboko do vašej duše. V niekoľkých slovách vám odovzdávame celý náš poklad – vieru, ktorá dáva moc stať sa Božími deťmi, vieru, ktorá dáva večný život. Nepohrdnite, prosím, jednoduchosťou a chudobou týchto slov. Sú ako horčičné zrnko, to najmenšie semienko, ktoré v sebe ukrýva celý mohutný strom plný života. Vkladáme ho dnes do vašich sŕdc a modlime sa, aby po zvlažení vo vode krstu rástlo a prinieslo mnohonásobnú úrodu".

Foto: V. Šimko

#katechumenát #krst #odovzdaniesymbolu #pôst

Rímskokatolícka cirkev  

Farnosť sv. Michala Archanjela

Námestie sv. Františka 4, 841 04 Bratislava

tel.:  02/65 426 860

e-mail: bratislava@minoriti.sk

Účet: SK 40 0900 0000 0050 3298 4545

Ochrana osobných údajov

Napíšte nám

  • Facebook Social Icon