• mediaminor

Navštívil nás rabín Kapustin


V utorok 27. februára našu farskú komunitu navštívil židovský rabín Miša Kapustin. Na stretnutí, ktoré zorganizovalo Združenie kresťanských seniorov, predniesol prednášku o medzináboženskom dialógu z pohľadu Židov. Prednáška a následná diskusia s rabínom upútala aj mladšie ročníky. K seniorom sa pridali dokonca študenti teológie a gymnazisti.

Rabín Michail Borisovič Kapustin rozpovedal na úvod poslucháčom svoj životný príbeh a vysvetlil, ako sa dostal k svojmu povolaniu a prišiel pôsobiť na Slovensko. Neskôr hovoril o svojich vlastných skúsenostiach s medzináboženským dialógom, ktorý v židovskej tradícii siaha až k biblickým koreňom. Sväté písmo radí udržiavať dobré vzťahy so susedmi. Svet, v ktorom žijeme dnes, spája vyznávačov rôznych náboženstiev, a tí potrebujú viesť dialóg, vzájomne sa počúvať a poznávať. Podľa rabína je dobré, že svet je farebný a existuje mnoho náboženstiev. Je to predpoklad k tomu, aby sa človek v slobode stal tým, kým má byť.

Usmievavý rabín s príjemným zmyslom pre humor odpovedal svojím poslucháčom na viaceré zaujímavé otázky. Vyjadril veľkú otvorenosť na nadväzovanie vzťahov s veriacimi iných náboženstiev i vďaku za to, že v našej farnosti je záujem o túto aktuálnu tému.

Michail Borisovič Kapustin

Rabín Miša Kapustin sa narodil v roku 1980 v Orenburgu, v rodine učiteľky a dôstojníka vojenského námorníctva. V roku 1984 sa celá rodina presťahovala do Gruzínska, do mesta Poti. V roku 1991 musel ako utečenec opustiť Gruzínsko, kde bola vtedy občianska vojna a odišiel do Kerču na Kryme. V roku 2000 sa stal študentom rabínskej fakulty Leo Baeck College v Londýne, kde študoval päť rokov a rok na univerzite v Tel Avive. Kapustin ukončil štúdium v roku 2005 a získal smichu a titul Magistra z hebrejčiny a židovských vied. V rokoch 2005 – 2007 bol rabínom v reformnej komunite na Ukrajine v Charkove. Od septembra 2007 do marca 2014 pôsobil ako hlavný liberálny rabín na Kryme. Od júna 2014 slúži ako liberálny rabín ÚZ ŽNO s celoštátnou pôsobnosťou na Slovensku. S manželkou a dvoma deťmi býva v Bratislave.

#rabín #Združeniekresťanskýchseniorov #medzináboženskýdialóg