• Miroslav Šimko

Manželstvo ako dar


„Láka nemôže byť pravou láskou, ak v nej chýba obeta. Ani obeta nemôže byť pravou obetou, ak v nej chýba láska". Mnohé zaujímavé myšlienky k téme manželstvo ako dar ponúkol biskup Jozef Haľko pri štvrtkovom stretnutí v kaviarni Gospel Café. Stretnutie, ktoré bolo zorganizované z príležitosti Národného týždňa manželstva, sa stretlo s veľkým záujmom - kaviareň praskala vo švíkoch. Myšlienky, ktoré ponúkol biskup poslucháčom, sa rozvinuli v asi hodinovej diskusii. Ďakujeme za povzbudivé slová i za jeho vzácny čas.

Foto: Miro Šimko

#gospelcafe #JozefHaľko #pomocný #biskup #manželstvo #rodina