• mediaminor

Deň chorých v Karlovke


Na sviatok Panny Márie Lurdskej prežívame v katolíckej cirkvi Svetový deň chorých. V tento deň je zvykom udeľovať veriacim pri svätých omšiach sviatosť pomazania. Tentokrát pripadol 11. február na nedeľu, preto sme v našej farnosti slávili deň chorých v sobotu 10. februára.

Liturgii za chorých predsedal p. Jozef Sukeník. Bol sprevádzaný novokňazom pochádzajúcim z našej farnosti, dp. Matejom Balázsym (kaplán v Stupave). Na začiatku slávnosti sme si pripomenuli sviatosť krstu, v ktorej sme sa stali Božími deťmi. Páter Jozef hovoril o zázračnom prameni, ktorý darovala chorým lurdská Panna Mária. Pri úkone kajúcnosti pokropil veriacich lurdskou vodou.

Motív vody sprevádzal aj bohoslužbu slova, v ktorej sme počuli evanjelium o búrke na mori. „V čase utrpenia je Pánovo zľutovanie vítané ako dážď z oblakov v čase suchoty“ (Sir 35,24), počuli sme na úvod homílie. Kazateľ v nej pripomenul, že utrpenie prináša momenty, v ktorých sa srdce veriaceho kresťana rozkolíše ako loďka s učeníkmi v práve prečítanom evanjeliu. Hovoril o zraniteľnosti tela, duše i viery človeka. Jediná vec, ktorá sa nikdy nerozkolíše a nepadne, to je Kristova láska voči človeku. Od nej nás neodlúči žiadne súženie, úzkosť, prenasledovanie, hlad ani nahota, nebezpečenstvo ani meč. Sviatosť pomazania chorých je znakom mimoriadnej lásky Krista voči trpiacim. Ten, kto okúsi lásku Pána Ježiša, dokáže uniesť každý kríž, povedal na záver páter Jozef.

Sviatosť pomazania chorých prijalo následne asi sto veriacich. Na záver slávnosti páter Jozef poďakoval všetkým trpiacim za ich skryté modlitby a obety, ktoré prinášajú za veriacich našej farnosti a ich duchovných pastierov.

#pomazaniechorých #Svetovýdeňchorých #PannyMárieLurdskej #11februára