• mediaminor

ZKS - Medzináboženský dialóg


V pastoračnej miestnosti kláštora sa 30. januára 2018 konalo stretnutie karloveského klubu Združenia kresťanských seniorov Slovenska. Na stretnutí odznela prednáška "Vatikán a medzináboženský dialóg". Bývalý slovenský veľvyslanec pri Svätej stolici Jozef Dravecký ňou priblížil poslucháčom špecifiká medzináboženského dialógu aj štruktúry Rímskej kúrie, ktorých úlohou je dialóg ústredia Katolíckej cirkvi s inými náboženstvami aj so sekulárnym svetom.

Členovia Združenia kresťanských seniorov sa v našej farnosti stretávajú jedenkrát mesačne, spravidla v utorok pred prvým piatkom.

#seniori #ZKS