• mediaminor

ZKS - Medzináboženský dialóg


V pastoračnej miestnosti kláštora sa 30. januára 2018 konalo stretnutie karloveského klubu Združenia kresťanských seniorov Slovenska. Na stretnutí odznela prednáška "Vatikán a medzináboženský dialóg". Bývalý slovenský veľvyslanec pri Svätej stolici Jozef Dravecký ňou priblížil poslucháčom špecifiká medzináboženského dialógu aj štruktúry Rímskej kúrie, ktorých úlohou je dialóg ústredia Katolíckej cirkvi s inými náboženstvami aj so sekulárnym svetom.

Členovia Združenia kresťanských seniorov sa v našej farnosti stretávajú jedenkrát mesačne, spravidla v utorok pred prvým piatkom.

#seniori #ZKS

Rímskokatolícka cirkev  

Farnosť sv. Michala Archanjela

Námestie sv. Františka 4, 841 04 Bratislava

tel.:  02/65 426 860

e-mail: bratislava@minoriti.sk

Účet: SK 40 0900 0000 0050 3298 4545

Ochrana osobných údajov

Napíšte nám

  • Facebook Social Icon