• mediaminor

Vianočná galéria


Prvými vešperami zo Sviatku Narodenia Pána sa v katolíckej cirkvi začali sláviť Vianoce. Po štedrovečernom stolovaní sme sa zišli vo farskom kostole na polnočnej sv. omši, ktorú so svojimi spolupracovníkmi celebroval páter Peter Gallik, predstavený kláštora a správca karloveskej farnosti. V nasledujúcich dňoch budeme galériu aktualizovať.

Polnočná sv. omša

Sv. omša s účasťou detí

Vianočná akadémia

Slávnostná sv. omša

#galeria

Rímskokatolícka cirkev  

Farnosť sv. Michala Archanjela

Námestie sv. Františka 4, 841 04 Bratislava

tel.:  02/65 426 860

e-mail: bratislava@minoriti.sk

Účet: SK 40 0900 0000 0050 3298 4545

Ochrana osobných údajov

Napíšte nám

  • Facebook Social Icon