• mediaminor

Vianočná galéria


Prvými vešperami zo Sviatku Narodenia Pána sa v katolíckej cirkvi začali sláviť Vianoce. Po štedrovečernom stolovaní sme sa zišli vo farskom kostole na polnočnej sv. omši, ktorú so svojimi spolupracovníkmi celebroval páter Peter Gallik, predstavený kláštora a správca karloveskej farnosti. V nasledujúcich dňoch budeme galériu aktualizovať.

Polnočná sv. omša

Sv. omša s účasťou detí

Vianočná akadémia

Slávnostná sv. omša

#galeria