• Spevácky zbor František

Predvianočné modlitby Taizé