• Mária Drahová

Ad missio brata Jakova


V našej farnosti, okrem minoritských bohoslovcov, pôsobia aj traja seminaristi z medzinárodného misijného seminára Redemtoris Mater Žilinskej diecézy. Jeden z nich, Jakov Božac, pochádzajúci z Chorvátska, prijal v soboru 16. decembra v katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline obrad Ad missio.

Ad missio je jedna z etáp formácie v seminári neokatechumenálnej cesty. Jakova budeme odteraz stretať oblečeného v čiernej košeli s biely kolárom. Počas slávenia eucharistie otec biskup Tomáš Galis v homílii pripomenul, že tento obrad je vyjadrením túžby seminaristu dať sa k dispozícii Kristovej cirkvi ako kňaz. Začína sa významná etapa v príprave na jeho budúcu kňazskú službu. Na slávnosti a peknom bratskom pohostení sa zišlo asi tridsať bratov a sestier z prvého neokatechumenátneho spoločenstva našej karloveskej farnosti.

Seminaristu Jakova Božaca stretávame v kostole sv. Františka ako miništranta pri nedeľných svätých omšiach. Jakov študuje na Bohosloveckej fakulte UK v Bratislave.

#seminaristi #kňazstvo