• Redakcia

Duchovná obnova mužov


V piatok 15. decembra sme v Kostole sv. Františka slávili svätú omšu za rodiny. Po nej sme mali farskú duchovnú obnovu pre mužov. Pozvanie prijalo asi dvadsať mužov a otcov, ktorým sa venoval páter Tomáš Lesňák, viceprovinciál rehole minoritov na Slovensku.

Po skončení svätej omše sme sa všetci spoločne modlili večerné chvály. Po nich odišli ženy domov a chlapi sa zišli na malom pohostení zvanom agapé. Nasledovala prednáška pátra Tomáša, v ktorej hovoril o vzťahu muža a ženy pomocou obrazu Krista a jeho cirkvi. Po prednáške sa muži stíšili v modlitbe adorácie Najsvätejšej sviatosti. K účastníkom obnovy sa pridala aj rehoľná komunita bratov minoritov. Adoráciu zakončili všetci spoločne večernou modlitbou (tzv. kompletóriom) a eucharistickým požehnaním.

#Duchovnáobnova #advent

Rímskokatolícka cirkev  

Farnosť sv. Michala Archanjela

Námestie sv. Františka 4, 841 04 Bratislava

tel.:  02/65 426 860

e-mail: bratislava@minoriti.sk

Účet: SK 40 0900 0000 0050 3298 4545

Ochrana osobných údajov

Napíšte nám

  • Facebook Social Icon