• Redakcia

Duchovná obnova mužov


V piatok 15. decembra sme v Kostole sv. Františka slávili svätú omšu za rodiny. Po nej sme mali farskú duchovnú obnovu pre mužov. Pozvanie prijalo asi dvadsať mužov a otcov, ktorým sa venoval páter Tomáš Lesňák, viceprovinciál rehole minoritov na Slovensku.

Po skončení svätej omše sme sa všetci spoločne modlili večerné chvály. Po nich odišli ženy domov a chlapi sa zišli na malom pohostení zvanom agapé. Nasledovala prednáška pátra Tomáša, v ktorej hovoril o vzťahu muža a ženy pomocou obrazu Krista a jeho cirkvi. Po prednáške sa muži stíšili v modlitbe adorácie Najsvätejšej sviatosti. K účastníkom obnovy sa pridala aj rehoľná komunita bratov minoritov. Adoráciu zakončili všetci spoločne večernou modlitbou (tzv. kompletóriom) a eucharistickým požehnaním.

#Duchovnáobnova #advent