• mediaminor

Ekumenická návšteva


Duchovní otcovia našej farnosti spolu s niektorými veriacimi navštívili v utorok 12. decembra kostol evanjelického cirkevného zboru v neďalekej Dúbravke. Adventné stretnutie katolíckych a evanjelických veriacich sa v našich farnostiach v posledných rokoch stalo milou tradíciou. V roku 2017, keď si pripomíname symbolický počiatok cirkevnej reformácie, to bola naša tretia spoločná ekumenická bohoslužba.

Modlitbe adventnej večierne, pri ktorej spieval katolícky aj evanjelický chrámový zbor, predsedal evanjelický pán farár Janko Hroboň. Službu slova prijal p. Jozef Sukeník, kaplán Farnosti sv. Michala v Karlovej Vsi.

Vo svojom príhovore spomenul, že rok 1517 bol nielen rokom reformácie, ale aj rokom rozdelenia františkánskeho rádu, ktorý sa v priebehu nasledujúcich piatich storočí trieštil na mnoho menších rehoľných spoločenstiev, z ktorých každé si nárokovalo vlastniť patent na dokonalé nasledovanie svätého Františka z Assisi. Až na počiatku 21. storočia františkáni pochopili, že nemajú nasledovať svojho zakladateľa, ale Ježiša Krista. Uznanie tejto pravdy spôsobilo, že františkánske rehole majú dnes veľmi dobré vzťahy a synovia svätého Františka sa viac neškriepia. Naopak, sú schopní veľmi účinne spájať svoje sily v misijnom a apoštolskom povolaní, ktoré im cirkev pred stáročiami zverila. Podobný postup, tvrdí páter Jozef, môžno využiť i v ekumenickom zbližovaní sa kresťanských spoločenstiev. Spoločné hľadenie na Krista a autentické prežívanie kresťanského povolania privedú nepochybne kresťanské cirkvi k jednote.

Páter Jozef na záver povzbudil všetkých veriacich, aby v adventnom čase dovolili Kristovi zaujať v ich osobnom živote i v rodinách to miesto, ktoré mu naozaj patrí. Bohoslužbu zakončil modlitbou a požehnaním páter Peter Gallik, správca katolíckej Farnosti sv. Michala. Stretnutie pokračovalo výborným pohostením.

Veriacim z Dúbravky a ich duchovnému otcovi srdečne ďakujeme za krásny večer. Vyprosujeme im požehnané vianočné sviatky a milostiplný Nový rok!

#ekumenizmus