• mediaminor

Vzácne jubileum našej farníčky


Mnohých našich farníkov už medzi sebou nevídame, pretože ich pokročilý vek a telesná slabosť či choroba im viac nedovolí zdolávať prekážky na ceste do kostola. Miznú z kostolných lavíc a stávajú sa ukrytým pokladom našej cirkvi, pretože naďalej žijú so svojou farnosťou, sprevádzajú nás modlitbami a obetami. Jednou z nich je pani Františka Bohunská, ktorá sa v týchto dňoch dožila vysokého jubilea, 102 rokov.

Pani Františka Bohunská (rod. Mačková) sa narodila 3. novembra roku 1915 na Morave v dedinke Střetné, v okrese Uhorský Brod. Detstvo nemala ľahké. Rodičia odchádzali každý rok na Slovensko do Devína, kde pracovali od februára do októbra vo viniciach. Františka vtedy bývala aj so svojou mladšou sestrou Máriou u tety a neskôr v sedliackej rodinke, kde za svoju prácu dostávala stravu a ošatenie. Keďže bola skromná a pracovitá, rodina si ju obľúbila a mali ju radi ako jednu zo svojich detí.

Už v päťročnej malotriednej obecnej škole sa prejavil jej vzťah k ručným prácam. Rada vyšívala, háčkovala, plietla, šila. Tieto záľuby jej ostali na celý život. Do Karlovej Vsi sa presťahovala Františka so svojimi rodičmi roku 1928. O deväť rokov neskôr sa vydala za Štefana Bohunského. Počas ich 56 ročného manželstva prišli na svet dve ich deti, syn a dcéra. Pani Bohunská ovdovela v roku 1994.

Svadobná fotografia manželov Bohunských z roku 1937.

Počas života vystriedala pani Františka niekoľko zamestnaní. Vždy si v kolektíve získavala priateľov svojou pracovitosťou a ochotou pomáhať. Jej hobby vo voľnom čase bola záhrada a chodenie do prírody. Poznala a zbierala liečivé bylinky.

S rastúcim vekom jej postupne ubúdali telesné sily. Po úraze v roku 2006 sa presťahovala k svojej dcére, pani Majzúnovej. Tá sa odvtedy o ňu so svojím manželom príkladne stará. Pani Františka prežíva požehnanú starobu v radosti a pokoji. Teší sa z piatich vnúčat a deviatich pravnúčat. Vo vysokom veku je už jej telo útle a krehké. Hostí však vo svojej izbičke víta vždy veľmi milo a s úprimnou radosťou. Aj vo veľmi vysokom veku je dobrou spoločníčkou, s ktorou sa môžete pozhovárať, pomodliť a niekedy vám dokonca aj zaspieva peknú pesničku.

Pripájame sa k rodine, ktorá s ňou oslavuje vzácne jubileum a v mene všetkých farníkov vyprosujeme pani Bohunskej pokoj, radosť, zdravie a Božie požehnanie!

#jubileum