• br. jozef

O svätosti


V našej latinskej cirkvi je zvyk, že za svätca alebo blahoslaveného označíme len niekoho, kto už zomrel.

Musí byť mŕtvy aspoň 5 rokov, aby sa mohol začať komplikovaný proces skúmania jeho života a tzv. „znakov svätosti“.

Prívlastok svätý sa od stredoveku stával v našom kultúrnom kontexte čoraz viac titulom dokonalých kresťanov, ľudí, ktorých nám cirkev predkladá ako ideálne vzory k nasledovaniu – ak budeš nasledovať príklad tohto blahoslaveného alebo svätého, prídeš do neba. Veríme totiž, že sú to ľudia, ktorí sa už tešia z nebeskej blaženosti a odtiaľ nám môžu dokonca pomáhať. Ak by sme však svätosť chápali len v tomto zmysle, bol by dnešný deň sviatkom tých druhých, takých čo dobre žili, robili zázraky a potom šli do neba. To by vyjadrovalo iba časť pravdy o tajomstve, ktoré slávime.

Keď recitujeme Apoštolské krédo, ktoré obsahuje 12 článkov viery pochádzajúcich z knihy Skutky apoštolov, hovoríme, že veríme v spoločenstvo svätých, nie v spoločenstvo so svätými. Svätí nie sú tí druhí – nejakí ľudia na inom svete. Pôvodný kresťanský význam tohto prívlastku, je iný, oveľa všeobecnejší: v rímskych katakombách je na hroboch všetkých kresťanov titul hagios. Všimnime si, koho nazývajú texty Nového zákona svätými? Ananiášovi sa zjavuje Kristus a posiela ho k Šavlovi. Na to Ananiáš odpovedá Ježišovi: „Pane, od mnohých som počul o tomto mužovi, koľko zla narobil tvojim svätým v Jeruzaleme“ (Sk 9,13). Keď zase otvoríme List sv. Pavla Rimanom, zistíme, že je adresovaný „všetkým, čo sú v Ríme, Bohom milovaným, povolaným svätým“ (Rim 1,7). Každý pokrstený človek sa vtedy automaticky označoval titulom svätý.

Preto nám má dnešný sviatok pripomenúť, že svätosť nie je niečo, čo dostaneme za odmenu po smrti akoby to bolo vyznamenanie od pápeža. Všetko sa začína oveľa skôr. Dávno pred naším narodením, dokonca ešte pred stvorením sveta: „Boh si náš ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske“ (Ef 1,4). Svätosť nestojí na našej dokonalosti a našom hrdinstve! Je to povolanie a dar. Stáva sa našou realitou, keď sa krstom navždy spájame s osobou, o ktorej spievame: „Veď len ty si svätý, len ty si Pán, len ty si najvyšší“. Svätý je človek, ktorý je v krste spojený s Kristom, žije v Kristovi jeho životom.

Pamätajme, že keď Ježiš hovorí o tých, čo sú blahoslavení, nechváli ich hrdinské skutky a zázraky, ktoré robia. Ježiš konštatuje, že sú to ľudia, ktorí sú chudobní v duchu, plačúci, tichí, lační a smädní po spravodlivosti, milosrdní, takí, čo majú čisté srdce, takí, čo šíria pokoj, čo sú prenasledovaní pre spravodlivosť... Tým všetkým (a medzi nimi sa iste nájde každý z nás) Ježiš nesľubuje, že budú blahoslavení. Vraví im, že blahoslavení už sú! Otázkou, ktorá by mala v našom vnútri dnes rezonovať, nie je teda to, či budeme svätými, ale to, ako sme dar a povolanie našej svätosti prijali a ako ho v našom živote uskutočňujeme.

#kazne