FEB

26

Popolcová streda

18:00

Kostol sv. Františka

APR

05

Kvetná nedeľa

07:00

12

APR
Veľkonočná nedeľa

07:00

Kostol sv. Františka

  • mediaminor

Modlitba za zomrelých (galéria)


Miesto posledného odpočinku našich zosnulých nie je žiadnym strašidelným lesom. Vďaka láske, ktorú prejavujeme tým, čo sú už za hranicou smrti, je to záhrada plná svetla a farebných kvetov. Kresťanská modlitba za zomrelých je vyjadrením viery, že nielen my, ale aj Kristus zahŕňa našich mŕtvych svojou láskou, nehou a pozornosťou.

Nech odpočívajú v pokoji!

p. jozef


Rímskokatolícka cirkev  

Farnosť sv. Michala Archanjela

Námestie sv. Františka 4, 841 04 Bratislava

tel.:  02/65 426 860

e-mail: bratislava@minoriti.sk

Účet: SK 40 0900 0000 0050 3298 4545

Ochrana osobných údajov

Napíšte nám

  • Facebook Social Icon