• mediaminor

Modlitba za zomrelých (galéria)


Miesto posledného odpočinku našich zosnulých nie je žiadnym strašidelným lesom. Vďaka láske, ktorú prejavujeme tým, čo sú už za hranicou smrti, je to záhrada plná svetla a farebných kvetov. Kresťanská modlitba za zomrelých je vyjadrením viery, že nielen my, ale aj Kristus zahŕňa našich mŕtvych svojou láskou, nehou a pozornosťou.

Nech odpočívajú v pokoji!

p. jozef