• br. jozef

Ekumenické vešpery


V týchto dňoch si Cirkev pripomína 500. výročie symbolického začiatku reformácie - publikovanie Lutherových 95 téz. Táto udalosť rozhýbala v živote Cirkvi mechanizmy, ktoré viedli k jej obrodeniu, ale spôsobili aj mnoho škôd a zranení, rozdelenie, ba aj krvavé konflikty.

Udalosti, ktoré pred stáročiami významne zasiahli do života našich spoločenstiev, nás v stredu 25. októbra spojili s bratmi evanjelikmi na spoločnej modlitbe ekumenických vešpier, pri ktorej sme spievali žalmy, hymny a počúvali Božie slovo. Na začiatku tejto modlitby správca karloveskej farnosti, páter Peter Gallík, privítal hostí. Potom v krátkosti vysvetlil, že večerná modlitba Cirkvi je chválou Boha i odprosením za spáchané previnenia. Keďže večer je v Biblii počiatkom nového dňa, pri tejto modlitbe Cirkev hľadí nielen dozadu, ale i dopredu.

foto: Miroslav Šimko

Biblickú meditáciu predniesol Janko Hroboň, farár evanjelického cirkevného zboru v Dúbravke. Prirovnal v nej Kristovu Cirkev k orchestru, ktorý sa skladá z množstva ľudí hrajúcich na rôznych hudobných nástrojoch. Tento orchester má hrať podľa spoločnej partitúry - Božieho slova a nechať sa viesť spoločným dirigentom, Ježišom Kristom. Počas bohoslužby spieval náš aj evanjelický chrámový zbor. Nakoniec oba zbory zaspievali spoločnú záverečnú pieseň. Hosťom z Dúbravky srdečne ďakujeme za milé stretnutie plné viery a vzájomnej žičlivosti.

#ekumenizmus #breviar

Rímskokatolícka cirkev  

Farnosť sv. Michala Archanjela

Námestie sv. Františka 4, 841 04 Bratislava

tel.:  02/65 426 860

e-mail: bratislava@minoriti.sk

Účet: SK 40 0900 0000 0050 3298 4545

Ochrana osobných údajov

Napíšte nám

  • Facebook Social Icon