• br. jozef

O Božom obraze


Farizeji odišli a radili sa, ako by podchytili Ježiša v reči. Poslali k nemu svojich učeníkov a herodiánov so slovami: „Učiteľ, vieme, že vždy vravíš pravdu a podľa pravdy učíš Božej ceste. Neberieš ohľad na nikoho, lebo nehľadíš na osobu človeka. Povedz nám teda, čo si myslíš: Slobodno platiť cisárovi daň, či nie?“ Mt 22,15-21

Dajte cisárovi, čo je cisárovo a Bohu, čo je Božie.Vieme, čo je cisárovo: obraz a nápis na rímskych minciach, ktoré Židia pri sebe nosiť nemali, lebo cisár sa vyhlasovali za boha. Ježišovi prenasledovatelia nosia tie mince vo vrecku, akoby to boli cukríky. Stačí jedna otázka, vytiahnu peniaz, a tí, čo prišli Ježiša chytať do pasce, sú znenazdania usvedčení z prekročenia zákona. Ježiš to nekomentuje. Využíva situáciu na vysvetlenie, že tak, ako má človek povinnosti voči svetskej autorite, má ich aj voči Bohu. Boh čaká od nás svoj obraz a svoj nápis. Vedia farizeji a herodiáni, čo to je?

Boh Izraela sa nezobrazoval. Nestrpel, aby ho niekto napodobňoval. Ak sa o to ktosi pokúšal, boli to vždy len urážajúce karikatúry. Považovalo sa to za rúhanie. Napokon dostal Boh tvár, do ktorej sa mohli ľudia pozrieť. Mal ľudskú tvár, keď sa stal jedným z nás. V skutočnosti však nikto, kto pozeral na Ježiša, nevidel viac, ako jeho ľudskú podobu. Na tej tvári nebolo nič výnimočné. Kedy ľudia spoznali v Ježišovi Boha? Vtedy, keď za nás umrel na kríži. Pochopili, že je to Boh až v momente, keď z lásky k nám daroval svoj život. Ježiš zažiaril Božou slávou, keď mu jeho rozhodnutie milovať nás až do krajnosti prinieslo veľa bolesti, hanby a utrpenia, keď ho stálo život... Božia tvár Pána Ježiša sa zjavuje jedine vo svetle Veľkej noci.

Podobne sa nám Boh, ktorý je láska, zjavuje aj v dvoch milujúcich sa ľuďoch. Biblia hovorí, že Božím obrazom sú muž a žena, lebo: „Boh stvoril človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril“. Prečo si Židia neuvedomili, že muž a žena, ktorí sú stvorení pre lásku, sú Božím obrazom? Láska medzi mužom a ženou zjavuje Boží obraz a Božiu podobu tiež len vo svetle Veľkej noci. Je veľkonočným zjavením Boha. Zjavuje ho, ak je to láska, ktorá sa dáva až do krajnosti. Taká, ktorá sa daruje a odovzdáva s konečnou platnosťou, definitívne a navždy. Ide o lásku manželskú.

Farizeji si stotožnili Boha s rôznymi predpismi, ich náboženstvo je náboženstvom toho, čo sa smie, nesmie, ešte môže a už nemôže. Herodiáni, stúpenci cudzej politickej moci, si ho stotožnili s ideológiou, preto sa božstvom tých prvých stalo moralizovanie a božstvom tých druhých moc a politika. Takéto vnímanie náboženstva je cestou k pokrytectvu a strate súdnosti. Boh nie je predpis. Nie je ani politický systém. Ak by bol, skôr či neskôr urobíme to, čo dnes robia, žiaľ, aj mnohé kresťanské cirkvi: nejako ho obídeme, pozmeníme podľa prieskumov verejnej mienky, mohli by sme ho po dosiahnutí konsenzu novelizovať.

My, katolíci, miesto toho bránime lásku. Bijeme sa o pravý Boží obraz aj za cenu, že nás mnohí ľudia odmietnu, opovrhnú nami, opustia nás... Nech. Neoplatí sa vzdávať. Ak si totiž neubránime to, čo máme dať Bohu, zostane nám len to, čo nám cisár aj tak napokon vezme.

#manželstvo #kazne