• br. jozef

O odmietnutom Kristovi


Ježiš im povedal: „Nikdy ste nečítali v Písme: ‚Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn Pána; vec v našich očiach obdivuhodná.‘? Preto vám hovorím: Vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu.“ (Mt 21,33-43)

Dnes sme ako prípravu na evanjelium počuli spev o miláčikovi od proroka Iziáša. Je to pieseň o Božom ľude, ktorý si Stvoriteľ vybral a zaľúbil, zahrnul ho nesmiernou láskou, starostlivosťou a pozornosťou. Zamiloval si ho tak, ako si záhradník zamiluje rastlinku. Nazýva ho svojou vinicou. Pre zlé ovocie je však napokon táto vinica opustená a zničená. Prorok tu interpretuje udalosti, ktoré sa stali v jeho čase. Izrael odmietal napomenutia prorokov, odpadol od pravej viery a bohoslužby. Následkom toho bol napadnutý nepriateľmi, chrám v Jeruzaleme bol zničený, mnohí Izraeliti boli odvedení do babylonského zajatia. Izrael nedokázal na nesmiernu lásku Boha odpovedať láskou, a to bol podľa Izaiáša dôvod a počiatok jeho skazy.

Podobný príbeh o vinici počujeme i z úst Ježiša. Hovorí o prorokoch, ktorých Boh svojmu ľudu posielal a ktorých vždy prenasledovali a zabíjali. Napokon prichádza Boží Syn a jeho tiež zabijú. Sú to slová, ktoré zazneli iba niekoľko dní predtým, ako Židia Ježiša chytili, vyvliekli z Jeruzalema a ukrižovali. Je jasné, že neexistuje väčšia tragédia, ako premrhanie šance, aká prichádza v osobe Mesiáša. Jeho odmietnutie a vražda je najväčším historickým výstrelom do vlastného kolena.

Nezabúdajme, že smrť Božieho Syna je aj osobnou tragédiou samotného Ježiša. Ten je už len pár dní pred svojím veľkým neúspechom, úplným debaklom a zlyhaním jeho misie. V podobenstve o vinohradníkoch on sám vysvetľuje, ako na to pozerá Boh. Samozrejme, Boh nachádza aj v tejto situácii východisko. Ráta aj s odmietnutím a neúspechom. Nič nepokazí jeho plán spásy. Nevera ľudí a odmietnutie Krista bude súčasťou jeho plánu.

Už dvetisíc rokov sa vo svete neustále deje to, že jeden národ Krista odmieta, iný národ ho nadšene príma. A kresťanstvo je stále mladé, krásne a živé. Mnohé národy, nielen Židia, sa už Krista zriekli. Pozrite na dejiny severoafrických krajín, ktoré po stáročia prekvitali bohato rozvinutou kresťanskou kultúrou či na dnešnú Európu... Zavrhnutie evanjelia z našej strany nie je katastrofou, ktorá postihne nejakým spôsobom Pána Boha a jeho plány. Je ale vždy osobnou katastrofou konkrétnych ľudí, rodín, národov, dokonca kontinentov. Zo strachu pred islamom a kultúrnymi zmenami, ktoré sa dejú v postkresťanskom svete, sa dnes niektorí ľudia vracajú k praktizovaniu kresťanskej viery, k sviatostiam. Robia dobre? Ak to robia zo strachu, tak nie. Musíme pamätať, že Boh chce, aby sme našou vierou a naším životom odpovedali v prvom rade na jeho lásku. Ak to tak má byť, je najvyšší čas, aby sme začali počúvať, ako milo sa nám prihovára...

#kazne