• mediaminor

S ružencom do Šaštína


V sobotu 7. septembra slávila Cirkev sviatok Ružencovej Panny Márie. V Národnej bazilike v Šaštíne sa z tejto príležitosti konala púť ružencových bratstiev. Do baziliky sme putovali z Karlovej Vsi spoločným autobusom. V Šaštíne nás čakal bohatý duchovný program: ružencová pobožnosť, prednášky otcov dominikánov i slávnostná svätá omša s Mons. Jánom Oroschom.

Sviatok Ružencovej Panny Márie zaviedol v Cirkvi svätý pápež Pius V. vo výročný deň víťazstva kresťanov v námornej bitke pri Lepante (1571), ktoré sa pripisuje pomoci svätej Bohorodičky. Tú kresťania vzývali počas bojov modlitbou svätého ruženca. Ten je dodnes veľmi populárnou modlitbou. Svedčí o tom aj skutočnosť, že v Karlovej Vsi je Ružencové bratstvo jedno z najpočetnejších spoločenstiev. Má 159 členov.

#Ružencovébratstvo #púť #Šaštín