• br. Tomáš Mária

Tranzitus sv. Františka


V utorok večer sme slávili zvláštnu vigíliu, pri ktorej sme si pripomenuli prechod svätého Františka z pozemského života do nebeskej slávy. Táto udalosť je vo františkánskych rehoľných komunitách slávená v noci z 3. na 4. októbra pobožnosťou, ktorú voláme Tranzitus sv. Františka.

#minoriti