• br. jozef

O práci


Tak prišli tí, čo nastúpili okolo piatej hodiny popoludní, a každý dostal denár. Keď prišli tí prví, mysleli si, že dostanú viac. Ale aj oni dostali po denári. Vzali ho a šomrali na hospodára: ‚Títo poslední pracovali jedinú hodinu, a ty si ich postavil na roveň nám, čo sme znášali bremeno dňa a horúčosť.‘ (Mt 20, 1-16)

Podobenstvo o vinohradníkoch vysvetľujeme často ako rozprávanie o ľuďoch, čo sa obrátili v neskoršom veku. Ak by bolo len o nich, nemali by sme dnes veľmi čo vysvetľovať. Možno však nie je iba o takých či onakých ľuďoch. Toto podobenstvo je aj o myslení. Už v prvom čítaní nás Božie slovo upozornilo na rozdiel v myslení človeka a v myslení Boha. Ježiš v príbehu o vinohradníkoch zachytáva dva pohľady na jednu a tú istú vec – na prácu.

My ju často považujeme len za nutné zlo. Je nám ľúto, že v zamestnaní trávime prevažnú časť svojho produktívneho veku na úkor rodiny a osobného rozvoja. Najradšej by sme do práce nechodili. Málokto si uvedomuje, že Boh tiež pracuje. Pri prvom otvorení Biblie nachádzame rozprávanie o Bohu architektovi, čo tvorí svet a pripravuje ho pre svoje najmilšie stvorenie – pre človeka. Ježiš v evanjeliu tiež zjavuje Boha ako pracujúceho. Vraví: „Môj Otec pracuje doteraz, aj ja pracujem.“ (Jn 5,17) Spomeňme si aj na malý, no dôležitý detail z Jánovho evanjelia: Mária Magdaléna plače pri prázdnom hrobe. Na moment pritom zazrie vzkrieseného Krista a zdá sa jej, že je to záhradník (Jn 20,15). Je to narážka na knihu Genezis. V nej Adam prvý krát otvára oči v raji a ako prvého zbadá Boha, ktorý ho víta v záhrade čo preň vysadil. Adama povoláva Boh k práci, nie k užívaniu si exotiky. Adam má spolu so svojim Bohom pozemský raj obrábať a chrániť. Nepracuje tam ako nádenník či otrok. Je Božím partnerom, priateľom, spoločníkom. Boh sa k nemu správa ako k synovi. Práca je preto pre Adama niečím vznešeným a nádherným, priam svätým. Nepríjemnou prekážkou a nutným zlom sa stáva až vplyvom hriechu, vzdialenia od Boha a od jeho myslenia.

Keď sa v deň vzkriesenia na moment zjavil Boh ako záhradník, nebol to teda omyl. Bol to záblesk pravdy, ktorá zvíťazila. Sme vykúpení. Hriech už nemusí byť prekážkou k tomu, aby sme opäť žili v raji. Pán priniesol odpustenie a znova ťa povoláva obnoviť, chrániť a zveľaďovať svet, ktorý pre teba stvoril. Máš obnoviť hriechom stratený raj. Boh od teba čaká, že svoje schopnosti a svoje ruky použiješ teraz na to, aby sa táto zem a táto krajina stala miestom, z ktorého naše deti neutečú zo strachu o svoju budúcnosť. Má to byť zem, kde budeme šťastní s ľuďmi, ktorých milujeme a s Bohom, ktorý nás zahŕňa svojou priazňou a dobrotou. Tá priazeň a dobrota, to je denár, ktorý má Boh pripravený pre každého, kto príjme jeho pozvanie. Či už to urobíš skôr či neskôr, zistíš, že všetko sa úplne mení v momente, keď s vierou prijmeš Boží pohľad na vec.

Pán každú chvíľu vychádza a povoláva ďalších. Znova a znova opakuje svoje pozvanie, aby si sa stal robotníkom v záhrade, ktorú pre teba na tejto zemi vysadil. Mnohí sa napriek tomu pokúšajú stvoriť si raj inak, vlastnými silami. Najlepšie bez práce, a hlavne bez Boha... Skôr či neskôr sa presvedčia, že kto nevchádza bránou, je zlodej a zbojník a tak aj skončí (Jn 10,1-2). Sú to veľmi hlúpi ľudia, lebo brána je doširoka otvorená. Buď teda múdry a odstráň zo svojho života dve veci: lenivosť a hriech. Prejdi bránou, ktorou je Kristus a ži konečne na tomto krásnom svete ako Božie dieťa, ktoré ho s Božou pomocou obrába a chráni.

#kazne